FASHION / kimono

FASHION / kimono

それは、草履から始まった。
『そろそろ着物なお年頃』 その壱